Terms & Conditions

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «BLEUVERT» σεκαλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της bleuvert.gr , μέσω της οποίας μπορείς ναενημερώνεσαι για τα προϊόντα της και να πραγματοποιείς εξ’ αποστάσεως τηδιαδικτυακή παραγγελία σου. 

 

Με την καταχώρηση της παραγγελίαςενημερώνεστε αμέσως με e-mail για την καταχώρησή της παραγγελίας σας. Την πρώτηεργάσιμη ημέρα μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, το τμήμα εξυπηρέτησης τουe-shop ελέγχει τη διαθεσιμότητα των ειδών που παραγγέλθηκαν. Η επιβεβαίωση καιη τελική αποδοχή της παραγγελίας σας προετοιμάζεται από την εταιρία σεεργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Σάββατο, 8:30 έως 15:00. Οι αποστολέςεμπορευμάτων γίνονται με Γενική Ταχυδρομική και ο χρόνος παράδοσης είναι 1 - 3εργάσιμες ημέρες. 

 

Οιπαρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί μετο ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο Χρήστης που επισκέπτεται τονδιαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητάκαι ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. 

Στοπλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Εταιρεία σε ενημερώνειγια τα ακόλουθα:

 

Έδρα:Παπαναστασίου 130, 54249 Θεσσαλονίκη 

ΑΦΜ:09956477,Δ.Ο.Υ.: Η ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

E-mailΕπικοινωνίας: info@bleuvert.gr 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-SHOP

 

Οι Χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθεραστην Ιστοσελίδα, όμως δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράςπροϊόντων (“Υπηρεσία”) έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δικαιοπρακτικά ικανοί,σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, Χρήστες. Σε περίπτωση δε παραγγελίας απόδικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται τουδικαιώματός της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ήεποπτεία. 

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω τηςΙστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους Χρήστες και όχι γιαμεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω όρου ο Χρήστης υποχρεούται νααποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ τηςαντισυμβατικής του συμπεριφοράς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER

 

Στα διάφορα σημεία του site (footer, popup windows κλπ) σας δίνεται η δυνατότητα να γίνετε μέλη του  bleuvert.gr ,συμπληρώνοντας το e-mail σας στα ανάλογα πεδία και με αυτόν τον τρόπο γίνεσαισυνδρομητής στα newsletter της εταιρείας. Σε περίπτωση που επιθυμείς τηναπομάκρυνση του e-mail σου από την λίστα παραληπτών των newsletter δεν έχετεπαρά να πατήσεις στον αντίστοιχο σύνδεσμο που θα βρεις στο κάτω μέρος του κάθεnewsletter. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή είναι η επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τίθεται σε ισχύστις 25 Μαΐου 2018 και είναι σύμφωνη με τον νέο κανονισμό της ΕΕGDPR. Σύμφωνα με το GDPR, η bleuvert δεσμεύεται να παρέχει διαφανέστερη, σαφήδιαχείριση πληροφοριών και ασφάλεια με βάση τη συναίνεση.

Ιδιωτικότητα δεδομένων

Η bleuvert ακολουθεί αυστηράτις δικές της εφαρμοζόμενες εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλειατων δεδομένων και την ιδιωτική ζωή. Τι κάνουμε με τα δεδομένα σας:

Συγκεντρώνουμε μόνο ταδεδομένα που χρειαζόμαστε για τη σχέση μας μαζί σας

Διατηρούμε τα δεδομένασας ιδιωτικά και με ασφάλεια σε ένα στρώμα υποστήριξης με ένα σημείο εισόδουμόνο με πρόσβαση DPO

Χρησιμοποιούμε ταδεδομένα σας μόνο για τους δικούς μας σκοπούς επεξεργασίας και ταυτοποίησης, μεσκοπό να σας βοηθήσουμε για την πραγματοποίηση και παραλαβή των παραγγελιών πουκάνετε σε εμάς

Μπορούμε ναχρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για να επικοινωνήσουμε μαζί σαςμε βάση τη συναίνεσή σας


Αυτά που δεν κάνουμε μετα δεδομένα σας:

Δεν μοιραζόμαστε ταδεδομένα σας με τρίτους

Δεν επεξεργαζόμαστε ταδεδομένα σας μέσω συνδέσεων εκτός σύνδεσης SSL

Δεν μεταπωλούμε ταδεδομένα σας

Δεν κερδίζουμε χρήματααπό τα δεδομένα σας

Αν έχετε οποιεσδήποτεερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνοπροστασίας δεδομένων στη διεύθυνση info@bleuvert.gr

 

GDPR

Δεσμευόμαστε νασυμμορφωνόμαστε με το GDPR της ΕΕ, επομένως δηλώνουμε ρητά τις ακόλουθες επιλογέςγια να ελέγχετε και να διαγράφετε τα δεδομένα σας μαζί μας.

Το δικαίωμα ενημέρωσης- υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα πρόσβασης- υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα τηςδιόρθωσης - υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα διαγραφής- υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα περιορισμούτης επεξεργασίας - υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα στηφορητότητα δεδομένων - υποβάλετε το αίτημα σας

Το δικαίωμα αντικρούσεως- υποβάλετε το αίτημα σας

Θέτουμε επίσης εσάς, τονεπισκέπτη και τον πελάτη μας, τον έλεγχο των cookies. Εάν δεν αποδέχεστερητά, δεν θα τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μη απαραίτητα cookie.

Αν έχετε οποιεσδήποτεερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνοπροστασίας δεδομένων στη διεύθυνση info@bleuvert.gr


Cookies

Το bleuvert.gr έχει πολύπεριορισμένη χρήση cookies για να σας βοηθήσει να συνδεθείτε και ναχρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχείακειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστειστοσελίδες. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για επαναπροσανατολισμό,μάρκετινγκ, αναγνώριση, πωλήσεις ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Δενχρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων μερών που αποθηκεύουν cookies στο πρόγραμμαπεριήγησης σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδηαποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, αλλά αυτά ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστήλειτουργία του ιστότοπου μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ταcookies που χρησιμοποιούμε:

Strict: Λειτουργικά cookies

Χρησιμοποιούμε έναcookie περιόδου σύνδεσης διακομιστή για να επιτρέψουμε την εμπειρία σύνδεσηςκαι αγοράς στον ιστότοπό μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε έναcookie για να αποθηκεύσουμε την επιλογή προτίμησης cookie.

Μη αυστηρά: Cookie Analytics

Μπορούμε ναχρησιμοποιήσουμε τα cookie του Google Analytics, αν δεχτείτε και επιλέξτε ρητάγια αυτά. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα αναλυτικά στοιχεία ή cookieπαρακολούθησης στον ιστότοπό μας.

Μη αυστηρά: Μάρκετινγκ,Retargeting, Κοινωνικά δίκτυα, άλλα cookies

Χρησιμοποιούμε το pixelτου Facebook και cookies για επαναπροσανατολισμό, μάρκετινγκ, αναγνώριση,πωλήσεις ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες γενικέςπληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipediaσχετικά με τα cookies HTTP  και στους όρους χρήσης στο Facebook.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματατα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν περιουσιακά αγαθά τηςεταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές καιποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τασχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα ,τα σχέδιαενδυμάτων και άλλων προϊόντων, η μορφή (layout) του  bleuvert.gr αποτελούναντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τιςσχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένωνδιεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Βάση των ανωτέρω, απαγορεύεταιρητά η ολική η μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση,αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω σταανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τηςεταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουνπροσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποίαδιατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχειπροκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Σε περίπτωση που θέλεις να επικοινωνήσειςμε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παρακαλούμε συμπλήρωσε την  ειδική φόρμα επικοινωνίας  η στείλε μας e-mail στο info@bleuvert.gr

Εάν δεν λάβεις άμεση απάντηση στο αίτημασου (εντός 24ωρών εκτός Κυριακής) η κρίνεις ότι το θέμα σου χρειάζεται άμεσηεξυπηρέτηση μπορείς τότε να επικοινωνήσεις μαζί μας, τηλεφωνικώς στο 2310311095από τις 9:00-15:00 εκτός Κυριακής.

Σε περίπτωση που έχεις κάποιο παράπονο απότη διεξαγωγή της παραγγελίας σου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει σχέση μετο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας είτετηλεφωνικώς είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@bleuvert.gr. 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματόςτης να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θαανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωσηγια τον Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία τηςπαραγγελίας του.

Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται τουδικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή τοσύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ τωναπορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεταισε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.

 

<div class="sharethis-inline-follow-buttons"></div>